mandag den 7. februar 2011

De små fremmedsprogsmiljøer

Kommentar til ”fagre nye engelskverden
af Lisbeth Verstraete Hansen

Interessant indlæg Hanne.
Men lige et par bemærkninger: Dine kolleger fra de små fremmedsprogsmiljøer har faktisk talt… I årevis. Det har bare været for døve øren! Vi har skrevet kronikker, henvendt os til ledelser, bestyrelser, ministre ordførere... Andre kolleger har ført en heroisk – men usynlig – kamp på de indre linjer. Intet af det har forhindret et eneste sprogfag i at blive nedlagt!

Måske derfor mangler incitamentet (!) til at føre dialog med Hans Hauge og ligesindede på VTUs hjemmeside. For det første har både Sander og Sahl-Madsen – med henvisning til universiteternes autonomi (som de ellers ikke er bange for at angribe i andre sammenhænge) – begge afvist at gribe aktivt ind for at forhindre afviklingen af fremmedsprogsfagene. Da CBS besluttede at nedlægge russisk og italiensk + tolkeprofilen på alle andre fag end engelsk i 2007, lod Sander vide, at han ikke ville blande sig i universitetets beslutninger… Den nuværende minister afviste på samme måde at symptombehandle, da KU i efteråret 2010 bebudede så voldsomme besparelser på fremmedsprogsområdet, at det reelt svarede til at nedlægge tysk, fransk og spansk!

For det andet er det svært at greje, hvad VTUs/UVMs initiativ til en national strategi for sprogfagene egentlig handler om. Som tyskprofessor Per Øhrgaard påpegede ved debatarrangementet hos Politiken den 20. januar, er der de senere år udarbejdet flere rapporter med redegørelser, oversigter og anbefalinger. Der mangler heller ikke dokumentation for problemets omfang fra folkeskolen til de videregående. Hvad venter man så på?
Lige nu venter man på den arbejdsgruppe, hvor repræsentanter fra forskellige uddannelsesniveauer og erhvervslivet (den faglige indsigt skulle jo nødigt stå alene…) har fået fire en halv måned til at kortlægge, analysere, diskutere og udarbejde anbefalinger for fremmedsprogsfagene i det samlede uddannelsessystem. Det handler om, at ”kompetencerne” bedre kan ”matche samfundets behov”, som ministeren udtrykte det i efteråret. Hvad betyder det? Hm, tja… Kommissoriet eksemplificerer fremmedsprogs relevans ved ”økonomisk vækst”. Man kan også notere sig, at ”Arbejdsgruppens forslag forudsættes samlet set ikke at indebære øgede offentlige udgifter”.
Det er det, der kaldes at ”styrke fremmedsprogene”.
Så er der Hans Hauges indlæg på VTUs hjemmeside. Mener han det alvorligt, eller er det en spøg til illustration af det snæversyn og den mentale provinsialisme, vi takket være entreprenante videnskabsministre og lydhøre ledelser efterhånden har fået institutionaliseret som norm på vores videregående uddannelser? Altså :Hvad ikke alle vil studere, skal ingen studere! De sprog, ikke alle kan læse, skal ingen bruge tid på at læse. Hauges indlæg illustrerer desuden den meget udbredte og næsten rørende tillid til, at de tekster, der oversættes fra andre sprog til engelsk – hvorefter de med X års forsinkelse kan indgå i vores akademiske debat – er lige præcis dem, vi har brug for at kende til for at blive klogere på vores områder... Vi behøver ingen andre, og vi behøver slet ikke at vælge selv!
Fagre danske viden(s)samfund!

Lisbeth Verstraete Hansen

1 kommentar:

Hanne sagde ...

Kære Lisbeth

Jeg ved godt, at københavnere har talt - men som jeg ser det, er KUs og CBSs fremmedsprogsmiljøer at sammenligne med sårede dyr, der ligger i hjørnet med kløerne ude. Det scenarie vil jeg gerne undgå hos os!

De folk, jeg savner i debatten, er Aarhus-forskerne. Jeg nævner i flæng vores professor i engelsk og oversættelse, vores professor i spansk og tolkning,vores professor i tysk og juridisk fagsprog, vores professor i engelsk og medicinsk fagsprog . . . Den væsentligste årsag til, at vi stadig har translatøruddannelser i spansk, fransk og tysk er prodekan Peder Østergaard, som i øvrigt er erhvervsøkonom. Om han fortsætter? Det er der ingen, der ved, for alle bolde er i luften pga. AUs omstrukturing. Så aldrig har der været så meget brug for, at sprogforskerne siger, hvad det er, de kan. Og det er så, hvad jeg forsøger at provokere dem til at gøre.

Hvad angår Hans Hauge, anser jeg ham for temmelig lige gyldig - han har skrevet den slags pladder de sidste tyve år.

Mange hilsner
Hanne

PS: til orientering var "Sprog" ved at blive fjernet fra mit instituts navn i foråret 2010. Nu skulle vi alle lave "kommunikation." Det gamle navn blev alene bevaret på grund af AUs omstrukturering.