fredag den 29. oktober 2010

Indikatorkritik

I dag udkommer et nyt nummer af tidskriftet Kritik. Det indeholder en kritisk analyse ved Sune Auken og undertegnede af Den Bibliometriske Forskningsindikator. Vi udsender en pressemeddelelse, som kan læses her, sammen med åben adgang til et fortryk af artiklen (link). At jeg takket være Inge Henningsen ved samme lejlighed opdagede, at der var noget der hed Goodharts lov, kan jeg kun sige tak for.

3 kommentarer:

Ib Jørgensen sagde ...

Det er helt fint med kritik som denne og andre indslag her på bloggen. Men jeg savner noget proaktivitet. På min blog bloggeroeven.blogspot.com har jeg netop publiceret følgende, som kan antyde hvad jeg mener.
Med en fælleserklæring i Politiken d. 28/10 udsteder direktør Søre Sørensen, Grundfos og rektor Finn Kjærsdam, Aalborg universitet endnu et vidnesbyrd om den hastigt voksende sammensmeltning af kapital og universitet. Der skal flere midler til forskning og "Pengene skal ud at arbejde på universiteterne i samarbejde med virksomhederne og deres produktion..."

Påstanden i de to herrers indlæg er, at universiteterne kan dæmme op for fyringer a la Vestas ved at uddanne de eksperter erhvervslivet har brug for. Derfor skal universiteterne have flere penge til dette. Men der er intet som helst belæg for at tro, at kapitalen i fremtiden, underlagt kravene til fortsat akkumulation, kan eller vil undlade, af hensyn til lokale eller nationale forhold, at flytte rundt på arbejdspladser og arbejdskraft .

Det er mennesker uddannet til at dæmme op for det princip, der er brug for i fremtidens Danmark. Mennesker som kan udvikle produktioner baseret på lokale ressourcer og arbejdskraft uden akkumulationstvang.

Flere og flere analyser har vist, at vi i en meget nær fremtid vil blive nødsaget til radikale omlægninger af det forbrugs- og fordelingsmønster vi i den vestlige verden har udviklet, som et ledsagefænomen til kapitalens ufravigelige krav til vækst og akkumulation. Vækst, som vi kender, den vil ganske enkelt ikke være en mulighed.

Det kunne - og burde - være en opgave for et universitet, der vil arbejde i hele samfundets interesse, at forske i alternative ikke-kapitalistiske udviklingsmodeller. Udviklingsmodeller som søger at påvise, hvad det ville kræve at gennemføre en demokratisk, fredelig og socialt ansvarlig nedtrapning til et økologisk ligheds- og ligevægtssamfund.

Curt Hansen sagde ...

Det indlæg, Grundfosdirektøren og Aalborg-rektoren indsendte kan læses her og kan med fordel suppleres med Hans Hauges seneste indlæg som omhandler akademisk kapitalisme, her.

Det har indtil videre vist sig en lidt svær opgave at afskaffe akkumulationstvangen (kapitalismen), så vi må da håbe på at mindre kan gøre det, som også dit indlæg antyder (altså en mere økologisk forsvarlig vækst, og måske også en bedre international regulering af den transnationale kapital). Og fremfor som Hauge at afskrive "en tredje vej" kunne vi da starte med at se nærmere på andre måder at indrette universiteter på - fx Ulrich Becks forslag.

Ib Jørgensen sagde ...

Curt - tak for din reaktion. En af mine væsentligste pointer er, at forskning naturligvis ikke kan afskaffe kapitalismen. Men forskning kan - og burde - afdække, hvad der er muligt, og ikke mindst umuligt, under dette system. Den slags viden betragter jeg som en forudsætning for korrigerende politiske tiltag og større indsigt blandt befolkningen, ikke mindst den del af den som er beskæftiget på universiteter, i medier, mm. Her vil et opgør med den uproblematiserede (religiøse) tro på vækst (som vi kender den) være et vigtigt skridt.