fredag den 13. august 2010

Sejr for protesterne imod fyring af filosoffer på DPU

Bloggen har netop modtaget denne PRESSEMEDDELELSE:

GENANSÆTTELSE AF DE FYREDE FILOSOFFER PÅ DPU

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
13/8-2010

I dag fredag er de to lektorer i pædagogisk filosofi, som blev afskediget fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet den 16. juni, blevet genansat. Begrundelsen er, at DPU har modtaget et rekordstort antal ansøgere til såvel kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi som den nye bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab.

Genansættelsen skal ses på baggrund af, at varslingen om afskedigelserne i april vakte voldsomme protester, først blandt studerende på DPU og siden blandt forskere i pædagogik og filosofi i hele Norden og fra filosoffer i hele verden. Denne protestbølge gav genlyd overalt i den danske presse, idet begrundelsen for afskedigelse var åbenlyst usaglig. Det hed sig, at de pågældende lektorers forskning ikke var relevant, uden at det blev specificeret, hvad relevans betød i denne sammenhæng.

Det er vigtigt at minde om, at disse genansættelser er sket som ”afværgeforanstaltninger”. Der er således ikke taget stilling til, om de oprindelige varslinger var legale. Videnskabsministeren har understreget, at universitetsforskere har et lovbaseret krav på at forske frit, når de ikke er pålagt andre opgaver. Fyringerne skete netop med henvisning til relevansen af de enkelte forskeres arbejde, og ved genansættelserne har ledelsen ikke trukket disse begrundelser tilbage. Stillingerne er således reddet, men forskningsfriheden fortsat truet.

Anne-Marie Eggert Olsen, lektor, DPU
ameo [at] dpu . dk
(+ 45) 29 86 43 17

Peter Kemp, professor emeritus, DPU
kemp [at] dpu . dk
(+45) 23 60 46 70

1 kommentar:

Heine Andersen sagde ...

Uanset hvad, må vi alligevel først og fremmest sige tillykke til de tre lektorer, og de støtter som har gjort den store og ihærdige indsats for at få afværget fyringerne.
Jeg var en af de mange, der skrev til ministeren, og i det svar jeg fik fra hendes embedsmand i juni måned stod der, at der ikke var noget galt med fyringsbegrundelsen. Det lader til, at ministeren nu alligevel er kommet i tvivl, siden der skal undersøges mere i sagen. Håber der kommer yderligere informationer frem om denne undersøgelse.