torsdag den 15. oktober 2009

Svensk strid om forskningsindikator

Fra et velinformeret medlem af denne blogs netværk har jeg modtaget informationer fra den svenske bibliometridebat:
"Jeg nævnte forleden noget om den svenske debat om bibliometri. Nu har jeg fået et par links. Muligvis er I i de danske faggrupper opdaterede mht. denne debat, for den er egentlig meget relevant.
Det kronologiske forløb er opsummeret af Rektor for Stockholms Universitet på hans blog: blogs.su.se/kbrem/20090810.
Det ser ud til, at Vetenskapsrådet har slået sig i tøjret og først afleveret en kritisk og forbeholden rapport: www.vr.se/download/18.72e6b52e1211cd0bba8800010145/bibliometrisk_indikator.pdf
Rapporten er kritisk overfor bibliometri i almindelighed og for bibliometri i Humaniora og Samfundsvidenskab i særdeleshed. Det fremhæves i appendiks B, at
”I kritiken av bibliometriska utvärderingar av forskning är det två argument som är särskilt relevanta inom humaniora och samhällsvetenskap:
1. Sambandet mellan å ena sidan vetenskapliga publikationer och citeringar och å andra sidan forskningsvolym och -kvalitet är svagt.
2. ISI-databasen (Web of Science) mäter inte de vetenskapliga publikationerna och
citeringarna på ett tillfredsställande sätt.
[…] Något förenklat kan Thomson Reuters kriterier för vilka publikationer som ska inkluderas i ISI-databasen beskrivas med fyra ord: de bästa, internationella, vetenskapliga tidskrifterna. Alla dessa fyra kriterier är problematiska när det gäller humaniora och samhällsvetenskap. Att begränsa sig till tidskrifter innebär att andra former för spridning av forskningsresultat, som monografier, antologier, vetenskapliga utgåvor, artiklar i dagspress, populärvetenskapliga artiklar, läromedel och rapporter exkluderas."
Det ikke sådan et resultat, regeringen havde bedt om, hvorfor rådet fik genformuleret opdraget om at tilvejebringe et beregningsgrundlag! Som Rektoren skriver, så er det svært at tolke det på anden måde, end at regeringen har underkendt rapporten fra Vetenskapsrådets analyseafdelning og ikke agter at følge anbefalingen fra rådets styrelse om at afvente med bibliometribaseret ressourcefordeling!!! Så åbenbart bliver det sådan hinsidan fra 2010.
Så får vi se, se, hvordan det bliver her. Og hvornår."

Jeg kan tilføje, at Ulf Sandström (som bl.a. er konsulent på bibliometriske analyser og bestemt ikke afviser disse som fordelingsredskab) på sin svenske blok om forskningspolitik har supplerende, og ofte ret tekniske kommentarer til striden.

Ingen kommentarer: