onsdag den 12. januar 2011

Debatmøde om fremmedsprogene

debatmøde 20. januar

DO YOU
SPEAK
ENGLISH?
SPRECHEN SIE DEUTSCH?
PARLEZ-VOUS FRANCAIS?
QING WEN, NIN SHOU ZHONGWEN MA?

Norge har allerede en national handlingsplan for fremmedsprog.
I Danmark planlægger regeringen en strategi for fremmedsprog, der skal sikre at sproguddannelserne matcher ’samfundets behov’. Men hvilke behov har samfundet? Hvordan samarbejder man i uddannelsessystemet om sprogfagene og hvad betyder sproglig mangfoldighed eller mangel på samme for dansk kulturliv? Politiken og Copenhagen Business School sætter fremmedsprogene til debat.

Oplæg:
Fremmedsprogene i uddannelsessystemet: status
v/ Lisbeth Verstraete Hansen, lektor, CBS

Norges handlingsplan for fremmedsprogene
v/ Steinar Nybøle, leder af Fremmedspråksenteret, Norge

Den nationale strategi for fremmedsprog
v/ Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K)

Muligheder for samarbejde i uddannelsessystemet
v/ Hanne Leth Andersen, Prorektor, RUC

Hvad betyder samfundets behov for fremmedsprog fra et kulturelt ståsted?
v/ Bjørn Bredal, Politiken

Paneldebat v/ oplægsholderne

Tid og sted:
Torsdag 20. januar 16.30-18.30
i Pressen, Politikens Hus, Vester Voldgade 33, København .

Pluspris 20 kr. (+gebyr 10 kr.) Alm. pris 40 kr. (+ gebyr 10 kr.)

Reserver plads på www.politikenbillet.dk

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Og har I ikke tid i dag, holder Sprog og Kommunikation, DI og DEA debatmøde den 28. januar om samme emne:

http://www.kommunikationogsprog.dk/index.asp?CalenderId=1485

Mød op og hjælp os med at sikre
a) at vi også har et (fremmed-)sprogligt beredskab om ti år
b) en forståelse af, at vi ikke kan klare os på politikerengelsk

Hanne Tange
Aarhus Universitet