torsdag den 23. september 2010

Debatmøde om det neoliberalistiske universitet

Der indbydes til møde i Det Lærde Selskab:

Tirsdag den 28. september 2010 kl. 19.30 – 22.00
i Richard Mortensen Stuen, Aarhus Universitet

Lektor Mogens Ove Madsen,
(Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet)
Universitetets død

Universitetsloven fra 2003 var kulminationen på flere års markedsgørelse af uddannelser og forsk‐ning. Det frie forskningsmiljø, universitetsdemokratiet og den forskningsbaserede, dybdegående undervisning er gået eller er ved at gå heden. Det er ikke kun et dansk fænomen, men et globalt – en nyliberalistisk tendens. OECD mener, at uddannelse vil være et af fremtidens største økonomiske markeder. Men på kort tid er Danmark degraderet til en bundplacering på UNESCOs liste over akademisk frihed. I Danmark er det bl.a. et spørgsmål om ʹmest muligt for pengeneʹ – kvantitet frem for kvalitet. Jo flere studerende der består eksamen, desto bedre – uanset niveau. Jo flere forskningsartikler der publiceres, desto bedre – uanset kvalitet. Og det er en tro på, at en stærk, ansat ledelse kan gøre det bedre end det demokratiske universitet baseret på de humboldtske dyder om fri forskning og uddannelse.

Oplægsholder har forfattet bogen ʺUniversitets dødʺ (Forlaget Frydenlund) og håber at kunne råbe både universitetsfolk, politikere, fagforeninger og andre op. For ønsker vi at beholde det humboldtske universitet, er det absolut sidste udkald!

Efter foredraget vil der blive serveret ost og rød‐/hvidvin.

Medlemmer kan medtage gæster til foredraget mod betaling af kr. 50,‐ per gæst. Deltagelse bedes meddelt senest tirsdag den 21. september 2010 pr. e‐mail maj [at] teo.au.dk eller per post på vedlagte ark til Marlene Jessen, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universi‐tet, Tåsingegade 3, 8000 Århus C. Bemærk, at tilmeldingen er bindende. Se vedlagte:

Ingen kommentarer: