onsdag den 22. april 2009

Aarhus Universitets redegørelse til evalueringspanelet

AU's redegørelse i forb. med uni-lov evalueringen kan læses her: http://www.au.dk/da/nyheder/presse/2009/220409. Det er et centralt udvalg der har sammenskrevet AUs svar, bl.a. på baggrund af indlæg fra en række institutter og akademiske råd. Disse indlæg kan læses her: http://www.au.dk/da/uni/universitetsevaluering2009/hoeringssvar.

Jeg har kun nået at skimme redegørelsen, men den ser ud til at referere loyalt og fyldigt fra de mange høringssvar, hvor mange er ganske kritiske. Derfor er det noget nedslående, når man konkluderer, at "Aarhus Universitet vurderer, at der er behov for stabilitet omkring lovrammen for universiteterne, og at Universitetsloven af 2003 derfor i hovedsagen bør videreføres..." (s. 65) Det er selvfølgelig ledelsens vurdering, og det skal den vel næsten mene, men det demonstrerer også, hvor svært det kan være at flytte noget i den nuværende hierarkiske struktur. Senere (s. 75) mener man også forskningsfriheden har det godt. Alt andet ville vel være en tilståelsessag.

Måske skal vi være glade for, at der trods alt bliver bragt en del kritik videre og så håbe, at det ikke kun er den overordnede konklusion, der gør indtryk?

Ingen kommentarer: