onsdag den 2. april 2008

Møde om universitetet i det 21. århundrede

Universitetet i det 21. århundrede:
Universitetspædagogik – teknologi eller erkendelsesteori i praksis?

Temadag onsdag den 23. april 2008 kl. 9.30-17.15
Syddansk Universitet, Odense, Lokale O99
Center for Universitetspædagogik

Er der en uhellig alliance mellem rationaliseringer, effektivitet, statslig kontrol og universitetspædagogikkens fokus på den studerende som lærende?

Er målet for universitetslærerens undervisning udvikling af den faglige problemstilling eller den studerendes læring af denne? Afspejler modsætningen i fokus nødvendigvis en modsætning i undervisningspraksis? Har vi her i virkeligheden den klassiske debat mellem demokratisk og elitær vidensudvikling?

Eller er undervisning simpelthen erkendelsesteori i praksis? Så bredere og bedre adgang til kloge tanker samtidig giver mulighed for både flere og bedre kloge tanker?

Finder du disse spørgsmål provokerende, besnærende eller bare interessante, så kom til temadag om ’universitetsundervisningen i det 21. århundrede’ på Syddansk Universitet i Odense den 23. april 2008. Vi vil her sætte fokus på betydningen af den økonomiske og styringsmæssige forandringsproces, som universitetet i disse år gennemgår, og spørge til relationen mellem disse forandringer og den øgede centrering om ’de studerendes læring’ som afgørende parameter i vurderingen af universitetsundervisningen. Ikke mindst vil vi spørge, hvorvidt der er noget, universitetet er, som ikke bør forandres ’for de lærendes skyld’.

Dagen vil byde på en række oplæg à ca. 25 min.s varighed, hver efterfulgt af ca. 20 min.s diskussion, indledt af en på forhånd udpeget discussant.

Deltagelse i arrangementets oplæg og diskussioner er gratis.

Ønsker du også at deltage i frokostarrangementet vil prisen være kr. 160,00.

Tilmelding senest mandag den 14. april 2008 til Dorthe Sørensen, dos@sdu.dk

Ved tilmelding bedes du angive ”Universitetspædagogik” i din mails emnefelt samt oplyse om du ønsker at deltage i frokostarrangementet. Såfremt du ønsker frokost vil vi bede dig oplyse EAN-nummer samt faktureringsadresse.

Arrangører:
Nina Bonderup Dohn, lektor, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Jakob Egholm Feldt, adjunkt, Center for Mellemøststudier
Center for Universitetspædagogik, Syddansk Universitet

Program

9.15: Velkomst og introduktion ved Nina Bonderup Dohn og Jakob Egholm Feldt

9.45: Hans Siggaard Jensen: Universitetsundervisning der tager Humboldt og Viden alvorligt.
Discussant: Jakob Egholm Feldt

10.30: Søren Harnow Klausen: Universitetspædagogikkens dilemmaer.
Discussant: Hans Siggaard Jensen

11.15: PAUSE

11.30: Lene Tanggaard: Universitetspædagogik i et situeret perspektiv. Discussant: Søren Harnow Klausen

12.15: Kirsten Hyldgaard: Om at skulle forstå for hurtigt.
Discussant: Lene Tanggaard

13.00: FROKOST

13.45: Liv Egholm Feldt: Never block the road to inquiry…. – Universitetsundervisning med udgangspunkt i Charles Sanders Peirce´s pædagogik.
Discussant: Kirsten Hyldgaard

14.30: Maribel Blasco: Teaching intercultural competences or pragmatism? – University commercialisation, performance management and the discreet demise of intangible skills in Danish HE.
Discussant Liv Egholm Feldt

15.15: PAUSE

15.30: Jens Erik Kristensen: Kopernikanske revolutioner i universitetsundervisningen.
Discussant Maribel Blasco

16.15: Finn Thorbjørn Hansen: Universitetets overordnede mål bør være at skabe frihed for "åndens liv"(Arendt)
Discussant: Jens Erik Kristensen

17.00: Afrunding ved Nina Bonderup Dohn og Jakob Egholm Feldt

17.15: SLUT

Ingen kommentarer: