mandag den 9. april 2012

Forskningsfrihed – FL Smiths ansvar for asbestskandaler som de forsøger at undertrykke fri kritisk forskning i

af Finn Hansson

Efter at adskillige medier har brugt masser af plads på Linda Koldau sagen på Århus universitet og de interne konflikter og løbende umulige indgreb fra dekan og institutleder, så skal vi måske bruge lidt plads på en ny sag om forskningsfrihed, en sag der er på vej og som ser ud til at rumme nogle langt mere problematiske former for indgreb.

Historikeren Kurt Jacobsen fra CBS udsendte forleden en bog om asbestskandalen, Dansk Eternit og FL Smith, som i 1989 blev dømt erstatningsansvarlig i højesteret. Bogen blev fulgt op med en TV dokumentar om FL Smith og den asbestmine, de via et datterselskab i mange år drev på Cypern, og hvor de fuldstændig ignorerede datidens viden om asbests farlighed i forhold til behandlingen af deres ansatte.
Reaktionen fra FL Smith på den kritik, der blev fremsat i bogen og i TV dokumentaren har været dels en klar benægtelse af ethvert ansvar og dels fremsendelse af skarpt formulerede advokatbreve til DR, CBS og bogens forfatter, hvor FL Smith kræver juridisk dokumentation og for påstande i bog og udsendelse og truer med straffelovens § 267 (freds- og æreskrænkelse).
Dette at store virksomheder reagerer på kritisk forskning med trusler og søgsmål med erstatningskrav er noget der ind imellem ses i USA, men der er meget langt i mellem at vi ser det i Danmark. Det er derfor meget foruroligende, når det så sker på den helt utilslørede måde, som FL Smith gør i dette tilfælde. Deres angreb på forskeren (Kurt Jacobsen) handler ikke om uenighed om tolkningen af forskningsresultaterne i asbestsagen, men er et angreb på videnskabeligheden i forskningsresultaterne dvs. på forskeren.
Hvis FL Smith lykkes med deres strategi, som går ud på at kræve at alle kritiske resultater skal kunne efterprøves at retssystemet, så får vi ikke megen fri, kritisk forskning om de mægtige virksomheder og organisationer fremover. FL Smith har åbnet et angreb mod kritisk forskning og det rejser en voldsom udfordring for universiteterne og især deres ledelse.


Links tilføjet af webmaster:

Ingen kommentarer: