onsdag den 21. marts 2012

Ledelsestyranni på AU - Aarhus stander i våde

Jørgen Grønnegård Christensens kritiske analyse af de rystende forhold på Århus Universitet må desværre anbefales (se kronikken i dagens Politiken, eller her).

1 kommentar:

Claus Emmeche sagde ...

Det er interessant, at meget af det Grønnegård kritiserer på AU, også passer på fusionsprocesserne på KU's "våde" fakulteter.

I den kommentar, som samme dag stod i Forskerforum (se her) udtaler AU-rektor, at "Succes’en måles her på, om de enkelte fagmiljøer får større gennemslagskraft, kommer til at stå sig stærkt i internationale sammenligninger - før og efter. Det kan måles på benchmarking, på forsknings-output og grad af ekstern finansiering."
Det er et typisk management-svar, og der er intet, som indikerer at man kan forvente bedre forskningskvalitet som resultat af mega-institutterne, hverken på AU eller på KU, hvor vi også p.t. ser dannelser af nye mega-institutter efter tilsvarende og ofte ret vilkårlige beslutninger dikteret fra toppen.

Grønnegård har leveret en vigtig magtkritik af managementvældet ikke bare i sin specifikke grelle form på AU, men på de danske universiteter som helhed.
Og Koldau-sagen på AU (som Grønnegård ikke nævner) er selvfølgelig en markant og absurd illustration af dekanal magtbrynde, tonedøvhed og uprofessionel ledelse. Man husker, at sagen startede med at Linda Maria Koldau, der ikke overfor ledelsen kunne trænge igennem med sin strukturelle kritik (af undervisningskvaliteten på humaniora), gik til pressen. Derfor er hun uønsket.
Grønnegård:
"Det er forstærket af en udskiftningspolitik, hvor alle, der kunne og turde ytre sig kritisk, er erstattet af andre, der, det betoner man igen og igen, er loyale. "