torsdag den 11. august 2011

Anslag mod Universitetsavisens uafhængighed?

Fra en artikel i bladet Journalisten er jeg blevet opmærksom på en sag, der kunne ligne et alvorligt angreb på Universitetsavisens journalistiske uafhængighed, jf. følgende uddrag fra artiklens indledende passage:

Journalisten 10. august 2011, 1. sektion, side 22

"ANSVARSLØS OG SKANDALØS

Penkowa-sagen slår nu også gnister på Københavns Universitets egen avis. Efter overskriften " Bør rektor gå?" kritiserer rektorens repræsentant i Bladudvalget redaktøren så voldsomt, at redaktøren opfatter det som en fyringstrussel.


SLAGSMÅL. Sagen, hvor eliteforsker Milena Penkowa anklages for at have snydt med både forsøgene bag en doktordisputats og brugen af private fondsmidler, udvikler sig nu til en hård og principiel konflikt mellem ledelsen og Universitetsa visen.
"Jeg finder Richard Bisgaards ledelsesstil ansvarsløs og skandaløs. Min tillid til, at han formår at leve op til sit ansvar som redaktør for Universitetsavisen, er nu endegyldigt væk." Sådan skriver den velestimerede professor i strafferet Jørn Vestergaard den 26. juni i en mail til formanden for Bladudvalget på Københavns Universitet i en kritik af Universitetsavisens dækning af Penkowa-sagen.
Jørn Vestergaard sidder i ledelsen af det Juridiske Fakultet og er en kritiker med stor gennemslagskraft.
Og redaktør på Universitetsavisen -Richard Bisgaard -er ikke i tvivl om, at Vestergaard går målrettet efter at samle flertal i Bladudvalget for et mistillidsvotum, der kan bruges som afskedigelsesgrundlag. ....."

Vestergaard har iflg. artiklen rundsendt sin mail til dekaner og prodekaner, tilsyneladende for at samle støtte til indgreb mod redaktionen. Han meddeler desuden, at han vil udtræde af bladudvalget, der er nedsat af rektor.

Der skal åbenbart afholdes møde om sagen i Bladudvalget d. 18. ell. 19. august. Universitetsavisen har jo hidtil profileret sig med sin uafhængige status i forhold til ledelsen, men almindelig organisations- og ledelsesteori og -erfaring vil tilsige, at uafhængighed i et hierarkisk topstyret system vil være illusorisk. Man kan frygte, at dette nu viser sig også at være tilfældet på KU. Grænsen vil sikkert gå der hvor ledelsen føler sig presset, og vil desuden sikkert udelukke en åben debat i bladet omkring ledelsens indgreb mod selve bladets uæfhængighed.

Jeg mener, vi må opfordre vore repræsentanter i bladudvalget til at værne om uafhængigheden og til at sørge for, at sagen bringes frem i lyset i offentligheden.

1 kommentar:

Claus Emmeche sagde ...

Det ville være meget sørgeligt, hvis Universitetsavisen på KU mister sin uafhængighed eller Richard Bisgaard tvinges væk som redaktør. Det er den eneste universitetsavis (måske bortset fra den på CBS) som har ført en journalistisk troværdig og selvstændig kritisk linie, og at se denne avis reduceret til et propaganda-organ for ledelsen ville ikke alene være forstemmende, men reelt også ødelæggende for KU's debatkultur.

KU's ledelse såvel som bladudvalget burde hellere medvirke til at undgå en ren tavshedskultur, og fremme alle muligheder for at universitetets ansatte - såvel ledere som de menige - kan lære af de fejl, som uvægerligt vil begås i en stor organisation.

Hvis Jørn Vestergaard mener noget andet end det, Universitetsavisens journalister skriver, kan han jo fremføre det som kritik i bladet i stedet for at benytte uenigheden til en kampagne imod redaktøren.