fredag den 4. december 2009

Manipulation!

Min spontane reaktion på evalueringsrapporten kan læses her. Jeg vil godt uddybe det punkt i det sagte, som har at gøre med KUs manipulation af evalueringsresultaterne. Allerede ved præsentationen af Det forskningspolitiske råds årsrapport for 2008 gjorde Sander det klart, at der var to ting, der ikke kunne røres ved: Det eksterne flertal i bestyrelserne og de ansatte ledere. Der var derfor god konsekvens i, at der ikke blev stillet spørgsmål på dette område. Det nærmeste, man kom, var spørgsmålet om de ansattes medindflydelse, og her faldt evalueringssvarene fra KU uhyre kritisk ud. Alligevel blev der fra centralt hold på konkluderet, at der ikke var noget egentligt ønske om en forandring i ledelsesstrukturen udtrykt i KUs evalueringsresultat. Man konkluderer altså et svar på et spørgsmål, man ikke har stillet, og lader hånt om, at det nærmeste, man kommer til en besvarelse af det ikke-stillede spørgsmål peger tydeligt i en anden retning end ens konklusion. Dét er manipulation.

Der kan gives andre eksempler på denne type af manipulation, men lad dette være tilstrækkeligt for nu.

Ingen kommentarer: