mandag den 16. november 2009

Basismidler eller overbygning?

Sovietmarxisterne mente, at det, som ikke tilhørte basis, pr. definition tilhørte overbygningen, som bl.a. omfattede et samfunds ideologi. Videnskabsministeriet, hvis styringsiver kan ligne sovietkommunismen, er meget interesseret i at lade det se ud som om basismidlerne til universiteterne vokser. Og universiteterne er intereserede i, at de i al fald ikke mindskes. Nu foreslår Videnskabsministeriet en ny måde at opgøre basismidlerne på, offentliggjort for få dage siden på deres website (her). Men hvad er op og ned - og er det basis eller ideologi? Lidt forskningsanalytisk hjælp ønskes!
Ministeriets nye definitioner ser således ud:
Basis
* Basistilskud til institutioner (universiteter, forskningsinstitutioner mv.)
* Bevillinger til køb af myndighedsbetjening på universiteterne
Konkurrence
* Midler i konkurrence, for eksempel forskningsrådene og puljer i ministerier
* Midlerne til højteknologifonden
* Innovationsmidlerne (inklusiv GTS)
Andet
* Bevillinger til deltagelse i internationale fora
* Bevillinger til driftslignende aktiviteter
* Bevillinger til it-projekter
* Bevillinger til forsøgs- og udviklingsarbejde, der i begrænset omfang udbydes i konkurrence
Man mener, at denne "tredeling af forskningskroner er mere retvisende": "Forholdet mellem basis- og konkurrenceudsatte midler rykker med den nye tredeling, så der procentvis bliver givet mere til basismidler og mindre uddeles i konkurrence."
Definitionerne følges da også af en tabel, som forudsiger, at basismidlerne i de otte år 2008 til 2013 i mio. kr. vil beløbe sig til: 8.058 - 8.891 - 8.611 - 8.503 - 8.467 - 8.447 (eller i procent fra 57% til 66%).
Det ser næsten for godt ud til at være sandt. Der er da også en ting, der undrer mig: Når man i den nye definition af basismidler inkluderer "Bevillinger til køb af myndighedsbetjening på universiteterne" - hvilket vel stort set svarer til de penge, de tidligere men nu indfusionerede sektorforskningsinstituioner som DMU osv. fik fra resortministerierne - er det så ikke noget af en tilsnigelse? Er det ikke netop aftalt, at disse opgaver fra 2010 skal udbydes i åben licitation, dvs. konkurrenceudsættes, så fx opgaver for miljøministeriet kan udføres af de rådgivende ingeniørfirmaer? Hvad er op og ned i denne sag? Hvad er basis og hvad er ideologi?

3 kommentarer:

Claus Emmeche sagde ...

PS: på FORSKERforum nyheder (her) kan man netop i dag læse:
"DMU har udsigt til at miste opgaver for 19 millioner kroner om året efter Kammeradvokaten har vurderet, at det ikke skete aftalebrud, da Miljøministeriet varslede udlicitering af DMU-opgaver. AU-DMU havde afvist udliciteringen, fordi ministeriet hermed begik aftalebrud, bl.a. ved at opsige kontrakt midt i en kontraktperiode og altså udenfor de aftalte kontraktforhandlinger." (...)

Sune Auken sagde ...

Man spekulerer lidt over, hvorfor de bruger SÅ mange kræfter på at maskere, hvad de faktisk foretager sig. Er det, fordi "basismidler" er et plusord, og alle plusord skal være på deres side, koste hvad det vil?

Claus Emmeche sagde ...

Ja, det tror jeg er rigtigt set - der er meget politisk prestige forbundet med at kunne vise, at man giver mange, eller tilstrækkeligt mange, basismidler, og at disse er stigende over en årrække.

Jeg spurgte en pålidelig kilde om den nye tredeling, og svaret lød, at hvis myndighedsmidlerne indgår som en grundbevilling til at der er et beredskab, så er det ok at regne dem til basis; med tilføjelsen: "Men du har ret, hvis det ikke er til at opretholde et basisberedskab, som fx DMU, men er af typen, der vil blive konkurrenceudsat, så er det ren politisk manipulation."