lørdag den 6. juni 2009

Konference om medbestemmelse og forskningsfrihed på universiteterne

NY LOV FOR UNIVERSITETERNE
DM-konference i København, d. 11. juni, om medbestemmelse
og forskningsfrihed på universiteterne

Universitetsloven skal revideres, og DM vil have indflydelse på den. Hør DM's (Dansk Magisterforenings) formand, Ingrid Stage, og DSF’s (Danske Studerendes Fællesråds) formand Maren Astrup, fremlægge et fælles forslag til ny lov for universiteterne. Kom og vær med til at debattere forslaget og komme med input til det.

Mød tre internationale eksperter, som giver deres bud på, hvad en universitetslov bør indeholde:
  • Bastian Baumann, generalsekretær i Magna Charta Observatory, som er universiteternes charter om selvstyre, selvbestemmelse og forskningsfrihed.
  • Terence Karran, forsker ved University of Lincoln, som har sammenlignet graden af forskningsfrihed i europæiske lande.
  • Brian Everett, uafhængig britisk konsulent, der vil sætte den danske universitetslov ind i en international sammenhæng.
Program:
09.30-10.00 Ankomst og kaffe
10.00-10.30 Velkomst og introduktion til hovedproblemerne i 2003-loven, og hvordan de er forsøgt løst i DM’s og DSF’s udkast til ændringer af universitetsloven.
Ingrid Stage, formand for DM og Maren Schmith Astrup, formand for DSF

10.30-11.30 Forskningsfrihed og selvstyre Tre oplæg om internationale syn på dagens tema:
Bastian Baumann, generalsekretær Magna Charta Observatory
Terence Karran, University of Lincoln
Brian Everett, uafhængig britisk konsulent i universitetsforhold

11.30-11.45 Kaffepause

11.45-13.00 Hvad skal universiteternes rolle være i DK
Sue Wright, DPU. Forsker i universitetsloven
Birger Steen Nielsen, Roskilde Universitet. Medinitiativtager til underskriftindsamling for en
ny universitetslov i 2008
Leif Søndergaard, formand DM’s universitetslærere
Hans Schmidt-Nielsen, formand DM’s studentersektion

13.00-14.00 Frokost
14.00-15.00 Paneldebat mellem formiddagens oplægsholdere og deltagerne i salen
Hvordan harmonerer det fremlagte forslag til lovændringer med ønsker og behov i det danske universitetssystem og på de enkelte universitetsinstitutter?

15.00-15.15 Kaffepause
15.15-16.00 Fortsat diskussion og opsamling af reaktionerne på det fremlagte forslag til en ny lov.
Afslutning og opsummering ved Leif Søndergaard, formand DM’s universitetslærere.

Tid og sted:
11. juni 2009 kl. 9.30-16.00 i DM, Nimbusparken 16, 2000 Frederiksberg

Konferencen er gratis og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

2 kommentarer:

Curt Hansen sagde ...

Interessant at nærlæse DM & DSF's forslag til en ny universitetslov - skrevet som oplæg til konferencen. Kan downloades her.

Claus Emmeche sagde ...

Ja, og det er også værd at kaste et blik på en af paneldeltagernes seneste arbejder om akademisk frihed, Terence Karran, som jeg omtaler her (ikke mindst hans artikel "Academic Freedom: In Justification of a Universal Ideal")